εποξειδικές ρητίνες


εποξειδικές ρητίνες
Συνθετικές ρητίνες που παρασκευάζονται από την αντίδραση εποξειδίου (συνήθως επιχλωρυδρίνη) με μία ουσία που περιέχει υδροξύλιο, όπως η διφαινυλοπροπάνη (ή διάνη) ή μία πολυσθενής αλκοόλη (π.χ. γλυκερόλη). Οι διανικές ε.ρ. έχουν τη μορφή είτε ιξωδών κίτρινων υγρών, με μοριακό βάρος 350-750, διαλυτών σε ακετόνη και τολυνόλη, είτε στερεών, με χρώμα κίτρινο ή καστανό (μοριακό βάρος 800-3.500), που διαλύονται σε μείγμα τολυνόλης και βουτανόλης. Η κατεργασία των ε.ρ. (στερεοποίηση) πραγματοποιείται σε συνήθεις συνθήκες και χαμηλές (έως 15°C) ή υψηλές (60-180°C) θερμοκρασίες, ανάλογα με τον τύπο του στερεοποιητή που χρησιμοποιείται (μπορεί να είναι πολυαμίνες, πολυβασικά οξέα, πολυσθενείς φαινόλες κ.ά.). Οι στερεές ρητίνες έχουν μεγάλη μηχανική ανθεκτικότητα και αντοχή στο νερό, στις υψηλές θερμοκρασίες και στα χημικά αντιδραστήρια. Οι ε.ρ. χρησιμοποιούνται για την παρασκευή κολλητικών ουσιών μεγάλης αντοχής, ως στεγανοποιητικές ουσίες, καθώς και στη βιομηχανία εποξειδικών βερνικιών κ.ά.

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • εποξείδια — Ετεροκυκλικές ενώσεις με τριμελή οξυγονούχο δακτύλιο, για παράδειγμα, το αιθυλενοξείδιο και η επιχλωρυδρίνη. Οι ενώσεις αυτές είναι πολύ δραστικές με οξειδωτικούς και αναγωγικούς παράγοντες και οξέα. Πολυμερίζονται, επίσης, εύκολα με θέρμανση ή… …   Dictionary of Greek

  • σιλικόνες — Γενική ονομασία μιας ομάδας οργανο πυριτικών υψηλο πολυμερών ενώσεων η οποία, από άποψη δομής, βασίζεται σ’ ένα σκελετό σχηματισμένο με δεσμούς πυρίτιο οξυγόνο και πυρίτιο άνθρακας. Ανάλογα με τα χρησιμοποιούμενα αρχικά μονομερή και τις συνθήκες… …   Dictionary of Greek

  • μήτρα — I (Ανατ.). Το κοίλο πλατυσμένο μυώδες αναπαραγωγικό όργανο της γυναίκας που όταν δεν κυοφορεί αποβάλλει το ενδοθήλιό του (ενδομήτριο) κάθε μήνα στη διάρκεια της εμμήνου ρύσεως και στο οποίο εμφυτεύεται το γονιμοποιημένο ωάριο και αναπτύσσεται το… …   Dictionary of Greek


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.